Agencja Pracy Fortman Group
Wykwalifikowani pracownicy, atrakcyjne warunki pracy
Znalezienie na własną rękę właściwego kandydata do pracy dla wielu firm jest kosztownym i czasochłonnym procesem. Dlatego Fortman Group proponuje usługę doradztwa personalnego. Jej ideą jest pomoc w szybkim i skutecznym dotarciu do odpowiednich kandydatów na dane stanowisko pracy. Dzięki doświadczeniu, stałej współpracy z mediami elektronicznymi i tradycyjnymi, biurami karier oraz własnej bazie danych, jesteśmy w stanie dotrzeć do najlepszych kandydatów szybko i skutecznie.

Za efekty naszej pracy bierzemy pełną odpowiedzialność – pośrednictwo pracy w Fortman Group objęte jest gwarancją.

Realizujemy zlecenia zarówno na rekrutacje masowe realizowane w ramach stałej współpracy, jak również na pojedyncze stanowiska wymagające specyficznych, ściśle określonych kwalifikacji.

Czas wykonania usługi nie przekracza zwykle 30 dni od momentu podpisania umowy. Czas realizacji zleceń nietypowych każdorazowo uzgadniany jest indywidualnie z Klientem.

Powierzając nam rekrutację mają Państwo pewność, że przekazane nam informacje dotyczące Państwa firmy trafią do kandydatów tylko w takim zakresie, na jaki wyrażą Państwo zgodę.

Chcemy mieć pewność, że nasi klienci będą w pełni usatysfakcjonowani jakością wykonanych przez nas usług. W ramach udzielonej gwarancji zapewniamy kolejnego kandydata bez ponoszenia przez Klienta dodatkowych kosztów.

Leasing pracowniczy stanowi optymalne rozwiązanie dla przedsiębiorców planujących realizację doraźnych przedsięwzięć, wymagających dużego nakładu pracy, w krótkim okresie czasu. Wariant ten sprawdza się znakomicie m.in. w przypadku pracy tymczasowej. Pozwala szybko zaangażować personel wtedy, gdy dany termin tego wymaga.

Świadczona przez nas usługa wynajmu personelu jest na najwyższym poziomie, ponieważ proponujemy Państwu naszych najlepszych Zleceniobiorców.

W przypadku usługi leasingu pracowniczego przedmiotem umowy nie jest Pracownik, lecz usługa – wykonywana przez tegoż Pracownika. Koszt takiej usługi można zaliczyć do kosztów prowadzenia działalności firmy.

Z usługi wynajmu zleceniobiorców polecamy również skorzystać, jeśli zachodzi potrzeba czasowego zatrudnienia fachowców o specjalnych kwalifikacjach.

Mogą Państwo być pewni, że dostarczymy wyszkolonych fachowców, którzy wykonają to, co powinno być zrobione - bez zbędnych formalności i dodatkowych kosztów, związanych z rozliczaniem wynagrodzeń, doborem odpowiedniej kadry czy rekrutacją.

Przejmujemy wszelkie obowiązki pracodawcy, dzięki czemu Wasze przedsiębiorstwo może znacznie obniżyć koszty pracy.

Nasi obecni Klienci wskazują na wiele wymiernych korzyści płynących z usługi. Wśród nich najczęściej wymieniane są:

 • Znaczne obniżenie kosztów zatrudnienia pracowników,
 • Prosta kalkulacja kosztów pracy na podstawie iloczynu stawki godzinowej,
 • Brak kosztów rekrutacji i selekcji personelu,
 • Zatrudnianie bez konieczności wiązania się na stałe,
 • Szybki czas realizacji zamówień - przy stałej współpracy z Fortman Group, zamówienia nawet do kilkudziesięciu osób,
 • Dowolny czas trwania umowy z zatrudnionym, krótkie okresy wypowiedzenia,
 • Odciążenie działów personalnych,
 • Przejęcie obowiązków pracodawcy w kwestii: umów, ZUS, ubezpieczenia, wystawiania PIT, listy obecności, wypłat, badań lekarskich oraz BHP.

Nasze rozwiązania są zawsze indywidualnie dopasowywane do Państwa potrzeb i oczekiwań. Wszelkie działania podejmowane są w oparciu o analizę specyfiki konkretnego przedsiębiorstwa. Wysoką jakość usług utrzymujemy przestrzegając określonych procedur branżowych i prawnych,   nie zapominając przy tym o wysokich standardach etycznych.

Etapy nawiązania współpracy:

  1. Złożenie przez Klienta zamówienia na personel drogą elektroniczną, faksem lub osobiście.
  2. Spotkanie z Klientem w celu zapoznania się z jego potrzebami i zaprezentowania korzyści płynących z wyboru konkretnych rozwiązań.
  3. Podpisanie ramowej umowy o współpracy w zakresie korzystania z personelu zewnętrznego.
  4. Potwierdzenie prawidłowej realizacji zlecenia przez konsultanta Fortman-Group.
  5. Rozliczenie należności za wykonaną usługę.

  Koszt usługi wyliczany jest na podstawie iloczynu stawki godzinowej (uzgodnionej z Klientem przy podpisaniu umowy) i ilości roboczogodzin, przepracowanych przez personel firmy Fortman-Group. Stawka godzinowa ustalana jest przy każdym zleceniu indywidualnie i zależy od wielu czynników, w tym:

  • kwalifikacji personelu,
  • rodzaju pracy,
  • wielkości zlecenia,
  • miejsca, w którym będzie wykonywane,
  • rodzaju zakwaterowania dla pracowników.

  Jeżeli są Państwo zainteresowani skorzystaniem z usługi prosimy o kontakt z naszym działem handlowym. Szczegółowych informacji udzielą Państwu nasi specjaliści pod numerem telefonu:

  0048 91 4436981

  lub

  0048 91 4436979.